Rok 2019 październik 2020 Rok 2021

Poniżej zamieszczono kalendarz księżycowy, zawierający aktualne fazy Księżyca na rok 2020. Dla każdego miesiąca przypisano główne fazy księżyca (Nów, Pierwsza Kwadra, Pełnia oraz Trzecia kwadra) oraz godzinę wystąpienia danej fazy i odległość od centrum ziemi.
Księżyc wpływa na czynności życiowe człowieka, jego samopoczucie. Kalendarz księżycowy poinformuje Cię, kiedy lepiej rozpocząć nowy biznes, zmienić pracę, rozwiązać problemy finansowe, poznać nowych ludzi czy zwrócić szczególną uwagę na zdrowie. Daje to możliwość zaplanowania dnia w taki sposób, aby wykorzystać wpływ Księżyca na swoją korzyść. Niech energia księżycowa pomoże ci na drodze do szczęścia!

Kalendarz księżycowy 2020

Faza Księżyca Data Godzina Odległość od Ziemi
Nów Nów 🔗 24 stycznia 2020 22:44:11 395.643 tys. km
Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 🔗 2 lutego 2020 02:43:28 399.638 tys. km
Pełnia Pełnia 🔗 9 lutego 2020 08:34:35 368.086 tys. km
Trzecia kwadra Trzecia Kwadra 🔗 15 lutego 2020 23:19:09 371.193 tys. km
Nów Nów 🔗 23 lutego 2020 16:33:44 402.659 tys. km
Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 🔗 2 marca 2020 20:58:38 391.152 tys. km
Pełnia Pełnia (Superksiężyc) 🔗 9 marca 2020 18:48:35 363.972 tys. km
Trzecia kwadra Trzecia Kwadra 🔗 16 marca 2020 10:35:39 379.654 tys. km
Nów Nów 🔗 24 marca 2020 10:29:36 405.482 tys. km
Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 🔗 1 kwietnia 2020 12:21:52 381.507 tys. km
Pełnia Pełnia (Superksiężyc) 🔗 8 kwietnia 2020 04:35:36 363.595 tys. km
Trzecia kwadra Trzecia Kwadra 🔗 15 kwietnia 2020 00:56:57 389.226 tys. km
Nów Nów 🔗 23 kwietnia 2020 04:27:00 403.628 tys. km
Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 🔗 30 kwietnia 2020 22:38:44 372.866 tys. km
Pełnia Pełnia 🔗 7 maja 2020 12:45:35 366.823 tys. km
Trzecia kwadra Trzecia Kwadra 🔗 14 maja 2020 16:03:18 397.862 tys. km
Nów Nów 🔗 22 maja 2020 19:39:49 397.706 tys. km
Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 🔗 30 maja 2020 05:30:22 366.659 tys. km
Pełnia Pełnia 🔗 5 czerwca 2020 21:12:43 373.171 tys. km
Trzecia kwadra Trzecia Kwadra 🔗 13 czerwca 2020 08:24:59 403.686 tys. km
Nów Nów 🔗 21 czerwca 2020 08:42:16 389.168 tys. km
Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 🔗 28 czerwca 2020 10:16:30 363.582 tys. km
Pełnia Pełnia 🔗 5 lipca 2020 06:44:57 381.705 tys. km
Trzecia kwadra Trzecia Kwadra 🔗 13 lipca 2020 01:31:28 405.486 tys. km
Nów Nów 🔗 20 lipca 2020 19:33:36 379.915 tys. km
Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 🔗 27 lipca 2020 14:33:47 363.906 tys. km
Pełnia Pełnia 🔗 3 sierpnia 2020 17:59:38 390.962 tys. km
Trzecia kwadra Trzecia Kwadra 🔗 11 sierpnia 2020 18:47:48 402.869 tys. km
Nów Nów 🔗 19 sierpnia 2020 04:42:15 371.739 tys. km
Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 🔗 25 sierpnia 2020 19:59:11 367.644 tys. km
Pełnia Pełnia 🔗 2 września 2020 07:23:12 399.109 tys. km
Trzecia kwadra Trzecia Kwadra 🔗 10 września 2020 11:28:18 396.329 tys. km
Nów Nów 🔗 17 września 2020 13:00:59 365.948 tys. km
Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 🔗 24 września 2020 03:56:34 374.481 tys. km
Pełnia Pełnia 🔗 1 października 2020 23:06:55 404.339 tys. km
Trzecia kwadra Trzecia Kwadra 🔗 10 października 2020 02:41:24 387.283 tys. km
Nów Nów 🔗 16 października 2020 21:32:14 363.376 tys. km
Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 🔗 23 października 2020 15:24:17 383.528 tys. km
Pełnia Pełnia 🔗 31 października 2020 15:51:29 405.29 tys. km
Trzecia kwadra Trzecia Kwadra 🔗 8 listopada 2020 14:47:38 377.767 tys. km
Nów Nów 🔗 15 listopada 2020 06:08:54 364.518 tys. km
Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 🔗 22 listopada 2020 05:45:54 393.127 tys. km
Pełnia Pełnia 🔗 30 listopada 2020 10:32:04 401.475 tys. km
Trzecia kwadra Trzecia Kwadra 🔗 8 grudnia 2020 01:37:59 369.764 tys. km
Nów Nów 🔗 14 grudnia 2020 17:18:45 369.453 tys. km
Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 🔗 22 grudnia 2020 00:42:31 401.055 tys. km
Pełnia Pełnia 🔗 30 grudnia 2020 04:30:24 393.694 tys. km

Nów – faza Księżyca, w której Księżyc znajduje się między Słońcem a Ziemią, czyli jest w koniunkcji ze Słońcem patrząc z Ziemi. W tej pozycji cała strona Księżyca widoczna z Ziemi jest w cieniu, wobec czego Księżyc nie jest widoczny gołym okiem.

Pierwsza kwadra - faza Księżyca, w której Ziemia, Księżyc i Słońce tworzą ze sobą kąt prosty. Księżyc w tym czasie zbliża się do pełni. W tym momencie, dla obserwatorów na Ziemi widoczna jest tylko wschodnia część tarczy Księżyca. Księżyc wschodzi w środku dnia i zachodzi w środku nocy, przez co można go bardzo wygodnie obserwować.

Pełnia – faza księżyca, podczas której Księżyc znajduje się w opozycji do Słońca, tzn. kiedy Księżyc znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Dokładniej, pełnia występuje wtedy, gdy długości ekliptyczne Słońca i Księżyca różnią się o 180 stopni.

Trzecia kwadra – faza Księżyca, w której Ziemia, Księżyc i Słońce tworzą ze sobą kąt prosty. Księżyc w tym czasie zbliża się do nowiu. W tym momencie, dla obserwatorów na Ziemi widoczna jest tylko zachodnia część tarczy Księżyca. Faza ta ma miejsce 21 dnia czterotygodniowego cyklu.

INFO

Wschody i zachody księżyca zostały ustalone na podstawie strefy czasowej danego regionu. Klikając na dowolny dzień miesiąca otrzymamy aktualną fazę przypisaną do wybranej daty.
*Miesiąc synodyczny, lunacja – średni czas pomiędzy kolejnymi nowiami Księżyca. Przyjmuje się, że miesiąc synodyczny trwa 29 dni 12 godzin 44 minuty
** Widoczność Księżyca i jego wysokość nad/poniżej horyzontem jest uzależniona od wzajemnego położenia Słońca i Księżyca oraz od szerokości geograficznej miejsca obserwacji.
***Czas księżycowy jest liczony w latach po 12 dni księżycowych - około 354,36 dni ziemskich. Każdy dzień dzieli się na 30 cykli czasu, przy czym każdy cykl dzieli się na 24 godziny księżycowe. Każda księżycowa godzina ma wtedy 60 minut księżycowych gdzie każda minuta co oczywiste przekłada się na 60 księżyco-sekund. Nazwy dni pochodzą od pierwszych 12 ludzi którzy spacerowali po srebnym globie podczas misji Apollo. System daty i czasu Księżyca liczony od 1969-07-21 02:56:15 UTC został opracowany przez grupę LunarClock. Kalendarz (czas) Księżycowy jest przeznaczony do użytku przez kolonistów Księżyca i różni się od tego, którego używamy tutaj na Ziemi.
****Problem z dniami, w których brak wschodu lub zachodu Księżyca wynika z definicji doby. Dobę, czyli 24 godziny, określamy w oparciu o ruch Słońca na niebie. Dla Księżyca okres ten jest dłuższy i wynosi około 25 godzin. Może więc się zdarzyć, że jednego dnia, Księżyc wzejdzie o godz. 23:45, a następnego o godzinę później, czyli o 24:45. Zatem nie było wschodu Księżyca w danym dniu! Podobnie jest z zachodami Księżyca. Zdarzają się więc dni, gdy Księżyc nie wschodzi lub nie zachodzi.