Rok 2017 październik 2018 Rok 2019

Poniżej zamieszczono kalendarz księżycowy, zawierający aktualne fazy Księżyca na rok 2018. Dla każdego miesiąca przypisano główne fazy księżyca (Nów, Pierwsza Kwadra, Pełnia oraz Trzecia kwadra) oraz godzinę wystąpienia danej fazy i odległość od centrum ziemi.
Księżyc wpływa na czynności życiowe człowieka, jego samopoczucie. Kalendarz księżycowy poinformuje Cię, kiedy lepiej rozpocząć nowy biznes, zmienić pracę, rozwiązać problemy finansowe, poznać nowych ludzi czy zwrócić szczególną uwagę na zdrowie. Daje to możliwość zaplanowania dnia w taki sposób, aby wykorzystać wpływ Księżyca na swoją korzyść. Niech energia księżycowa pomoże ci na drodze do szczęścia!

Kalendarz księżycowy 2018

Faza Księżyca Data Godzina Odległość od Ziemi
Nów Nów 🔗 17 stycznia 2018 03:18:18 404.223 tys. km
Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 🔗 24 stycznia 2018 23:20:33 374.025 tys. km
Pełnia Pełnia 🔗 31 stycznia 2018 14:27:46 366.21 tys. km
Trzecia kwadra Trzecia Kwadra 🔗 7 lutego 2018 16:55:49 396.853 tys. km
Nów Nów 🔗 15 lutego 2018 22:06:51 398.498 tys. km
Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 🔗 23 lutego 2018 09:09:21 367.17 tys. km
Pełnia Pełnia 🔗 2 marca 2018 01:52:10 372.58 tys. km
Trzecia kwadra Trzecia Kwadra 🔗 9 marca 2018 12:22:54 403.342 tys. km
Nów Nów 🔗 17 marca 2018 14:14:19 389.741 tys. km
Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 🔗 24 marca 2018 16:35:52 363.669 tys. km
Pełnia Pełnia 🔗 31 marca 2018 14:37:47 381.326 tys. km
Trzecia kwadra Trzecia Kwadra 🔗 8 kwietnia 2018 09:21:01 405.498 tys. km
Nów Nów 🔗 16 kwietnia 2018 03:59:53 380.229 tys. km
Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 🔗 22 kwietnia 2018 23:46:50 363.862 tys. km
Pełnia Pełnia 🔗 30 kwietnia 2018 02:59:14 390.741 tys. km
Trzecia kwadra Trzecia Kwadra 🔗 8 maja 2018 04:11:34 402.943 tys. km
Nów Nów 🔗 15 maja 2018 13:49:49 371.922 tys. km
Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 🔗 22 maja 2018 05:50:39 367.597 tys. km
Pełnia Pełnia 🔗 29 maja 2018 16:20:48 398.937 tys. km
Trzecia kwadra Trzecia Kwadra 🔗 6 czerwca 2018 20:34:08 396.494 tys. km
Nów Nów 🔗 13 czerwca 2018 21:45:04 366.084 tys. km
Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 🔗 20 czerwca 2018 12:52:34 374.29 tys. km
Pełnia Pełnia 🔗 28 czerwca 2018 06:54:35 404.206 tys. km
Trzecia kwadra Trzecia Kwadra 🔗 6 lipca 2018 09:52:49 387.779 tys. km
Nów Nów 🔗 13 lipca 2018 04:49:35 363.422 tys. km
Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 🔗 19 lipca 2018 21:53:57 382.938 tys. km
Pełnia Pełnia 🔗 27 lipca 2018 22:22:19 405.38 tys. km
Trzecia kwadra Trzecia Kwadra 🔗 4 sierpnia 2018 20:19:50 378.649 tys. km
Nów Nów 🔗 11 sierpnia 2018 11:59:07 364.258 tys. km
Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 🔗 18 sierpnia 2018 09:49:54 392.117 tys. km
Pełnia Pełnia 🔗 26 sierpnia 2018 13:58:24 402.14 tys. km
Trzecia kwadra Trzecia Kwadra 🔗 3 września 2018 04:39:10 370.744 tys. km
Nów Nów 🔗 9 września 2018 20:02:41 368.559 tys. km
Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 🔗 17 września 2018 01:16:05 400.034 tys. km
Pełnia Pełnia 🔗 25 września 2018 04:54:49 395.158 tys. km
Trzecia kwadra Trzecia Kwadra 🔗 2 października 2018 11:47:15 365.336 tys. km
Nów Nów 🔗 9 października 2018 05:47:50 375.861 tys. km
Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 🔗 16 października 2018 20:02:29 404.789 tys. km
Pełnia Pełnia 🔗 24 października 2018 18:47:34 385.968 tys. km
Trzecia kwadra Trzecia Kwadra 🔗 31 października 2018 17:42:27 363.301 tys. km
Nów Nów 🔗 7 listopada 2018 17:02:52 385.133 tys. km
Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 🔗 15 listopada 2018 15:54:29 404.971 tys. km
Pełnia Pełnia 🔗 23 listopada 2018 06:41:26 376.541 tys. km
Trzecia kwadra Trzecia Kwadra 🔗 30 listopada 2018 01:21:18 365.064 tys. km
Nów Nów 🔗 7 grudnia 2018 08:21:42 394.635 tys. km
Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 🔗 15 grudnia 2018 12:49:37 400.331 tys. km
Pełnia Pełnia 🔗 22 grudnia 2018 18:50:27 368.798 tys. km
Trzecia kwadra Trzecia Kwadra 🔗 29 grudnia 2018 10:36:42 370.498 tys. km

Nów – faza Księżyca, w której Księżyc znajduje się między Słońcem a Ziemią, czyli jest w koniunkcji ze Słońcem patrząc z Ziemi. W tej pozycji cała strona Księżyca widoczna z Ziemi jest w cieniu, wobec czego Księżyc nie jest widoczny gołym okiem.

Pierwsza kwadra - faza Księżyca, w której Ziemia, Księżyc i Słońce tworzą ze sobą kąt prosty. Księżyc w tym czasie zbliża się do pełni. W tym momencie, dla obserwatorów na Ziemi widoczna jest tylko wschodnia część tarczy Księżyca. Księżyc wschodzi w środku dnia i zachodzi w środku nocy, przez co można go bardzo wygodnie obserwować.

Pełnia – faza księżyca, podczas której Księżyc znajduje się w opozycji do Słońca, tzn. kiedy Księżyc znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Dokładniej, pełnia występuje wtedy, gdy długości ekliptyczne Słońca i Księżyca różnią się o 180 stopni.

Trzecia kwadra – faza Księżyca, w której Ziemia, Księżyc i Słońce tworzą ze sobą kąt prosty. Księżyc w tym czasie zbliża się do nowiu. W tym momencie, dla obserwatorów na Ziemi widoczna jest tylko zachodnia część tarczy Księżyca. Faza ta ma miejsce 21 dnia czterotygodniowego cyklu.

INFO

Wschody i zachody księżyca zostały ustalone na podstawie strefy czasowej danego regionu. Klikając na dowolny dzień miesiąca otrzymamy aktualną fazę przypisaną do wybranej daty.
*Miesiąc synodyczny, lunacja – średni czas pomiędzy kolejnymi nowiami Księżyca. Przyjmuje się, że miesiąc synodyczny trwa 29 dni 12 godzin 44 minuty
** Widoczność Księżyca i jego wysokość nad/poniżej horyzontem jest uzależniona od wzajemnego położenia Słońca i Księżyca oraz od szerokości geograficznej miejsca obserwacji.
***Czas księżycowy jest liczony w latach po 12 dni księżycowych - około 354,36 dni ziemskich. Każdy dzień dzieli się na 30 cykli czasu, przy czym każdy cykl dzieli się na 24 godziny księżycowe. Każda księżycowa godzina ma wtedy 60 minut księżycowych gdzie każda minuta co oczywiste przekłada się na 60 księżyco-sekund. Nazwy dni pochodzą od pierwszych 12 ludzi którzy spacerowali po srebnym globie podczas misji Apollo. System daty i czasu Księżyca liczony od 1969-07-21 02:56:15 UTC został opracowany przez grupę LunarClock. Kalendarz (czas) Księżycowy jest przeznaczony do użytku przez kolonistów Księżyca i różni się od tego, którego używamy tutaj na Ziemi.
****Problem z dniami, w których brak wschodu lub zachodu Księżyca wynika z definicji doby. Dobę, czyli 24 godziny, określamy w oparciu o ruch Słońca na niebie. Dla Księżyca okres ten jest dłuższy i wynosi około 25 godzin. Może więc się zdarzyć, że jednego dnia, Księżyc wzejdzie o godz. 23:45, a następnego o godzinę później, czyli o 24:45. Zatem nie było wschodu Księżyca w danym dniu! Podobnie jest z zachodami Księżyca. Zdarzają się więc dni, gdy Księżyc nie wschodzi lub nie zachodzi.