Faza KsiężycaDataGodzinaNów Nów 6 stycznia 201902:29:52Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra14 stycznia 201907:46:15Pełnia Pełnia (Superksiężyc)21 stycznia 201906:17:10Trzecia kwadra Trzecia Kwadra27 stycznia 201922:12:23Nów Nów 4 lutego 201922:04:53Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra12 lutego 201923:26:34Pełnia Pełnia (Superksiężyc)19 lutego 201916:53:58Trzecia kwadra Trzecia Kwadra26 lutego 201912:29:41Nów Nów 6 marca 201917:05:27Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra14 marca 201911:26:58Pełnia Pełnia21 marca 201902:43:00Trzecia kwadra Trzecia Kwadra28 marca 201905:11:27Nów Nów 5 kwietnia 201910:52:22Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra12 kwietnia 201921:06:03Pełnia Pełnia19 kwietnia 201913:12:18Trzecia kwadra Trzecia Kwadra27 kwietnia 201900:19:26Nów Nów 5 maja 201900:47:01Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra12 maja 201903:13:00Pełnia Pełnia18 maja 201923:11:36Trzecia kwadra Trzecia Kwadra26 maja 201918:34:31Nów Nów 3 czerwca 201912:02:59Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra10 czerwca 201908:00:34Pełnia Pełnia17 czerwca 201910:31:18Trzecia kwadra Trzecia Kwadra25 czerwca 201911:48:00Nów Nów 2 lipca 201921:17:10Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 9 lipca 201912:56:32Pełnia Pełnia16 lipca 201923:39:31Trzecia kwadra Trzecia Kwadra25 lipca 201903:20:29Nów Nów 1 sierpnia 201905:12:55Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 7 sierpnia 201919:32:41Pełnia Pełnia15 sierpnia 201914:31:17Trzecia kwadra Trzecia Kwadra23 sierpnia 201916:58:55Nów Nów28 września 201920:27:54Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 5 października 201918:48:04Pełnia Pełnia13 października 201923:10:50Trzecia kwadra Trzecia Kwadra21 października 201914:41:37Nów Nów28 października 201904:40:15Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 4 listopada 201911:23:38Pełnia Pełnia12 listopada 201914:37:24Trzecia kwadra Trzecia Kwadra19 listopada 201922:13:09Nów Nów26 listopada 201916:07:41Pierwsza kwadra Pierwsza Kwadra 4 grudnia 201907:58:54Pełnia Pełnia12 grudnia 201906:14:52Trzecia kwadra Trzecia Kwadra19 grudnia 201905:59:20Nów Nów26 grudnia 201906:15:31