sierpieńpaździernik

Pełnia księżyca na Wrześień

Pełnia w miesiącu wrześień 2022 przypada w dniu 10-9-2022 11:58
Dzień tygodnia to sobota
Pełnia Księżyca Plonów (Wrzesień) - nazwa związana ze zbiorem plonów po jesiennej równonocy, idealna pora dla rolników

Pełnia wrześień