sierpieńpaździernik

Pełnia księżyca na Wrześień

Pełnia w miesiącu wrześień 2023 przypada w dniu 29-9-2023 11:58
Dzień tygodnia to piątek
Pełnia Księżyca Plonów (Wrzesień) - nazwa związana ze zbiorem plonów po jesiennej równonocy, idealna pora dla rolników

Pełnia wrześień